Aktualitások

NEAN-KP-1-2022/3-000116

Tettrekészen működünk

Civil szervezeti kerekasztal találkozóink alkalmával igyekeztünk minél több embert, szakmai partnert bevonni kapcsolatrendszerünkbe, elmélyíteni meglévő kapcsolatainkat. Figyelmet fordítottunk székhelyünk erdélyi testvértelepülésével, Kézdivásárhellyel való kapcsolattartásra valamint a szórványmagyarságban élő Erdélyi, Vajdasági, Felvidéki és Kárpátaljai civil szervezeti partnereinkre. Önkéntes Pontunk működtetése már alaptevékenységünkké vált. tettrekesz.hu honlapunkat folyamatosan bővítjük, hogy látogatóink számára naprakészen új és hasznos információkkal szolgáljunk tevékenységünkről, programjainkról, a velünk együttműködő civil szervezetekről és a nemzetközi önkéntes lehetőségekről. Jelen pályázat hozzájárult szervezetünk rövid távú fenntartásához az által, hogy biztosította a működésünkhöz szükséges költségeink finanszírozását. Segítségével tovább folytathatjuk hosszútávú céljaink megvalósítását. Az igényelt támogatást alapítványunk fenntartására és eredményesebb működésére fordítottuk. Képviselőnk és képviselőink, önkénteseink saját gépkocsi használatának térítése a partnerekkel történő kapcsolattartás és programszervezés érdekében 50.700 Ft értékben történt. A támogatásból közvetlen részesült Körülbelül 10 szervezettel tudtunk személyesen is találkozni. Működésünkről közvetetten értesült körülbelül 100 fő személyes találkozások során és honlapunkon keresztül. A támogatott tevékenység lehetővé tette szervezetünk fenntartásának megalapozását. Szükséges több forrás bevonása eredményes és nagy látogatottságú programok megvalósításához.

TEA NEAG-KP-1-2022/3-000076

Jelen pályázat hozzájárult szervezetünk hosszú távú fenntartásához az által, hogy biztosította a működésünkhöz szükséges iroda bérlését, az adminisztratív költségek fedezését, a partnerekkel való személyes kapcsolattartást. Segítségével tovább folytathattuk hosszú távú céljaink megvalósítását. Fenntartottuk Önkéntes Pontunkat Civil tevékenységünkben való részvételükért munkahelyi tapasztalatot, gyakorlati időt biztosítottunk önkéntes fiataljaink számára, támogatva társadalmi szerepvállalásukat. Célunk volt minél több partner civil programon résztvenni, és közös programokat kidolgozni, hasznos információkkal szolgáltunk magunkról, tevékenységünkről, programjainkról, a velünk együttműködő civil szervezetekről és a nemzetközi önkéntes lehetőségekről. Az igényelt támogatást alapítványunk fenntartására és eredményesebb működésére fordítottuk. Jelen pályázat hozzájárult szervezetünk hosszú távú fenntartásához az által, hogy biztosította a működésünkhöz szükséges iroda bérlését, az adminisztratív költségek fedezését, a partnerekkel való személyes kapcsolattartást. Segítségével tovább folytathattuk hosszú távú céljaink megvalósítását. A támogatásból közvetlen részesült körülbelül 10 szervezettel tudtunk személyesen is találkozni. Működésünkről közvetetten értesült körülbelül 100 fő személyes találkozások során és honlapunkon keresztül. A támogatott tevékenység lehetővé tette szervezetünk fenntartásának megalapozását. Szükséges több forrás bevonása eredményes és nagy látogatottságú programok megvalósításához.

 

NTP-TFV-20-0052 : Tettrekész fiatalok felelősen a közösségünkért. Pályázatunk célja olyan alumni találkozók szervezése, amelyekre azokat az egy településről származó középiskolában vagy felsőoktatásban végzetteket hívjuk meg, akik jó példát mutathatnak a tehetséges fiataloknak, valamint felhívják a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. Továbbá olyan példaképek meghívását tervezzük, akik jelentős eredményekkel és sikerekkel rendelkeznek a társadalmi felelősségvállalás terén. A bemutatott példaképeket a honlapunkon is népszerűsíteni kívánjuk. Képzéseken, tréningeken kívánjuk elősegíteni a fiatalok társadalmi felelősségvállalását, vezetői készségeik fejlődését. Kiemelt célunk, hogy a tehetséges fiatalok megtanulják annak fontosságát, hogy felelősséget érezzenek és vállaljanak társadalmunkért. Azt is hangsúlyozni kívánjuk, hogy a közösségbe szerveződés sokszor a leghatékonyabb formája egy kitűzött cél elérésének. Honlapunkon külön aloldalon található a projekt részletes beszámolója.


2021-es működésünket a BGA Zrt. és a NEA támogatásából valósítottuk meg, önkénteseink munkája mellett a NEAG-KP-1-2021/3-000341 kódú, Tettrekészen a civilekért című pályázat keretében. A „Tettrekész” Fiatalok Alapítványa 2006-ban alakult meg a hátrányos helyzetben élő fiatalok érdekképviselete céljából. Működésünk 2011-ben országos szintre emelkedett, sokat teszünk/tettünk a magyarországi és határon túli magyar civil szervezetekkel való együttműködésért, szórványmagyarságban élő, valamint a „tettrekész”, ám hátrányos helyzetben élő fiatalok érdekképviseletéért és támogatásáért. Nemzeti identitástudatunk meghatározza működésünket. Rendszeresen részt veszünk hazai és határon túli magyar civil szervezetek munkájában. Az Összetartozunk Szövetség részeként kapcsolatrendszerünk kiterjed az egész Kárpát-medencére. Évente megvalósítottuk a Kárpát-medencei magyar ifjak identitástáborát, ahol évről évre egyre több magyarországi, vajdasági és erdélyi résztvevő tölt el közösen egy hetet Kárpát-medencei helyszínen. Ezen táborokban a résztvevők elsajátították a népzenei és néptánc anyagot, néprajzi tudást, kézműves technikákat. Saját honlapunk mellett 1 portált is gondoztunk (magyarsiker.hu). Eredményeink: „MunkáraKész” fiatalok segítése projektünkben pályakezdő fiatalok számára álláslehetőségeket kutattunk fel civil szervezeteknél. Képviseltettük magunkat a Szegedi Tudományegyetemen rendezett Civil Állásbörzén. “Tettrekész” civil szervezetek számára képzéseket tartottunk: jogi, pénzügyi ismeretek, önkéntesség, adományszervezés. Kiemelkedő hazai tevékenységeink közé tartozik a tehetségkutatás így 2016-ban és 2019-ben sikerrel valósítottuk meg az „Amatőr Színtársulatok Találkozója, Fesztiválja” programunkat. 2014-től Önkéntes Pontot műkötetünk Mezőhegyesen. Több mint 150 fiatal önkéntes regisztrált már alapítványunknál, akik Mezőhegyesen, Tótkomlóson, Mezőkovácsházán, Medgyesegyházán, Battonyán és Kunágotán tevékenykednek. Tervezett TehetségPont programunk az évben nem tudott megvalósulni.


2020-ban sikerrel valósítottuk meg Tettrekészen a civilekért működési célú programunkat programunkat a civil kapcsolatok erősítése jegyében: Önkéntes Pontunk működtetése már alaptevékenységünkké vált. A fiatalok közösségben eltöltött hasznos ideje, támogatásuk érzete erősíti önbizalmukat, nő felelősségérzetük és a munkavállalás, illetve egzisztencia-teremtés által felkészülnek arra, hogy társadalmunk értékes tagjaivá váljanak. Az erre vonatkozó társadalmi szükséglet és hatás túlmutat a fentebb említett 6 településen. Célunk egy nemzetközi Kárpát-medencei Magyar-magyar Önkéntes Hálózat kialakítása és működtetése, anyaországi és határon túli fiatalok bevonásával. A pályakezdő fiatalok számára fórumokat szerveztünk, ahol megismerhetik a munkához jutás lehetőségeit, a munkavállalással kapcsolatos elvárásokat.


2015. évi szakmai program:

„Kárpát-medencei magyar ifjak – identitástábora”
2015. augusztus 15-22.

 

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával megvalósuló programunk fő célja egy olyan magyar-magyar ifjúsági találkozó megszervezése volt, amelyben anyaországi és határon túl élő magyar fiatalok együtt vesznek részt, nemzeti identitástudatuk erősítéseként tapasztalt hagyományőrzők példamutatása mellett ismerkedhetnek meg saját és egymás kultúrájával, gyönyörű népművészeti örökségeinkkel, szokásainkkal. Nagy örömünkre rendezvényünk sikeresen megvalósult és minden kétséget kizáróan elérte célját.

identitastabor_01Táborunkba a mai Kis-Magyarországról, Délvidékről és Erdélyből egyaránt érkeztek résztvevők különböző kulturális háttérrel, eltérő életkorral, ám kivétel nélkül ugyanazzal a nemes szándékkal: magyarságtudatuk erősítéséért, életre szóló élmények és tapasztalatok szerzéséért, barátságok, szakmai együttműködések köttetéséért.

Partnerünk, Bende Tamás református lelkész, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület képviselője a Csomakőrös szélén álló, festői szépségű környezetben lévő Ifjúsági táborban fogadott bennünket. Ez a hely adott számunkra otthont a következő egy hétben.

A tábor szakmai programjának keretén belül a Kárpát-medencei magyarság mind az öt nagy népzenei dialektusterületéről tanulhattak énekeket és táncokat a résztvevők. Ezek az anyagok műsorba rendezve előadásra is kerültek augusztus 20-án, Szent István napján, az új kenyér ünnepén a Borospataki Skanzenben.

identitastabor_02 identitastabor_03

Ferenczi Ildikó és Baksa József szervezésében a szakmai vezető és énektanár szerepét Garamvölgyi Anett vállalta, a tábor tánctanára és koreográfusa Kádár Elemér volt, csodálatos zenekara pedig a zalaegerszegi Harangláb népzenei együttes. Minden nap több óra hosszát fordítottunk próbákra, melyeknek meg is lett az eredménye: egy szép és reprezentatív előadás.

identitastabor_04Egyéb kulturális programjaink között szerepelt partnerünk, Bende Tamás lélekemelően szép Istentiszteletének meglátogatása a csomakőrösi református templomban, Kőrösi Csoma Sándor szülőházának és híres diófáinak felkeresése, a forgácskalap készítés fortélyainak elsajátítása a helyi Annus néni segítségével.

Részt vettünk a csernátoni néptánc találkozón, megtekintettük az ottani néprajzi múzeumot és a hegy tetején álló Ika várát. Kisvonatoztunk a gyönyörű kovásznai Tündérvölgyben, bejártuk Kézdivásárhely központját és az ősi freskókat őrző gelencei templomot. Augusztus 20-i gálaműsorunk előtt olyan történelmi jelentőségű helyekre jutottunk el a gyönyörű Gyimesekben, mint az ezer éves határ és a Rákóczi vár.

Úgy gondolom, minden résztvevő szívében csodálatos élményként marad meg ez az együtt eltöltött néhány nap és az itt szerzett élmények, tapasztalatok, tudások, de legfőképpen a jó kapcsolatok, új barátságok, amelyek még hosszú évekig elkísérnek mindannyiunkat.

identitastabor_05

A beszámoló PDF verziója

2015. évi terveink:

2015-ben is a Kárpát-medencei magyar fiatalokat érintő társadalmi probléma kérdésének megoldása érdekében működünk, ez összmagyar társadalmi szükségletként jelentkezik és ennek társadalmi hatása is érinti a kárpát-medencei magyar fiatalokat.

Tapasztalataink szerint a pályakezdő fiatalok körében probléma az állás lehetőségek felkutatása és az elhelyezkedéshez szükséges praktikák megszerzése. Megteremtjük, hogy a munkáltatók a munkavállalókkal egy asztalhoz leüljenek és közvetlenül megvitathatják a munkához jutás lehetőségét és szemtől-szembe elmondhatják egymásnak a munkavállalással kapcsolatos elvárásokat.
Fórumokat szervezünk, mert sok olyan lehetőségnek nincsenek tudatában a munkáltatók, a munkavállalók és álláskeresők, mint pl. az atipikus foglalkoztatás. A munkáltatók sokszor nem ismerik a Foglalkoztatást elősegítő bértámogatások lehetőségét, pedig ezzel igazán a munkanélküliek felé tudnának nyitni.
Megoldásként Tájékoztató Napjainkon tartandó előadások és az azt követő fórumok és klubok alkalmával olyan témákat vetünk fel, mely biztonságosabbá teszi álláskeresésünket, a munkáltatók pedig szívesebben és nyitottabban fogadnák az új, atipikus foglalkoztatási formák lehetőségét is.
A fenti tevékenység és a régiók igénye indokolják a működésünk társadalmi szükségletét és széles körű társadalmi hatását.

Honlapunkon folyamatosan nyomon követjük és kommunikáljuk a Tájékoztató Napokon történteket. Új, hasznos információkkal bővítjük a honlapot látogatók tudását. Folyamatos frissítéssel megjelenítjük a civil szervezetek kínálta álláslehetőségeket. Folyamatos nyomon követést végzünk a munkalehetőségekről, valamint a munkaadók és álláskeresők közötti kapcsolatok erősítése céljából (rendezvények bemutatása, fórumozási lehetőségek).

Munkatársunk felveszi a kapcsolatot a régió civil szervezeteivel, munkaadóival. Kérdőíves felmérést végez a régió munkaerő igényére vonatkozóan, melyre alapozva adatbázist alakít ki a munkalehetőségekről.

6 településen tovább működtetjük Önkéntes Pontjainkat, ahol jelenleg 206 fő 16 300 órában tevékenykedett. Ez alaptevékenységünké vált, melynek nagy társadalmi szükséglete van és társadalmi hatása túlmutat a 6 településen (Mezőhegyes, Tótkomlós, Battonya, Mezőkovácsháza, Medgyesegyháza, Kunágota).

2015. évi működésünk másik alap pillére a folyamatos kárpát-medencei gyermektáborok szervezése, ezek közül legnagyobb a csomakőrösi, Székelyföldi identitástábor, melyen közel 200-an fognak részt venni. A gyerekek Magyarországról és a környező 7 országrészből (Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, Őrvidékről, Muravidékről, Drávaközből-Szlavóniából és Délvidékből) érkeznek. Mindez a magyarságismeret, a magyar kultúra megőrzését és a magyar vallási kultúra megismertetését, gyakorlását szolgálja.

A közösségben eltöltött hasznos idejük és támogatásunk érzete erősíti önbizalmukat, nő a felelősség érzetük, a munkavállalás és egzisztencia-teremtés által felkészülnek a családalapításra, a társadalom értékes tagjaivá válnak.

Korábbi tervek és beszámolók a Tevékenységeink menüpont alatt