Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére

BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ / EFOP-1.4.4-17 című uniós pályázat

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 05. hó 02. naptól 2019 év 05. hó 02. napig van lehetőség.

A roma származású nők halmozottan hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők még a roma népességen belül is. Bizonyos problématerületeken rendkívül jellemző a roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben az esetekben koncentrált beavatkozásokra van szükség. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb. A roma nők kiszolgáltatottságának egyik alapvető forrása az alacsony iskolai végzettség és az ebből fakadó hátrányos munkaerő-piaci pozíció, elsőrendű feladat, hogy minél korábbi életkortól koncentrált eszközökkel támogassuk iskolai és munkaerő-piaci esélyeik növelését. A roma nők foglalkoztatási aranya 15,9%. Összességében a nem roma nők foglalkoztatottságának aránya két és félszer nagyobb a roma nőkhöz viszonyítva. A roma nők termékenységi mutatói magasabbak, emiatt ugyancsak két és félszer több az inaktív kereső a többségi társadalomhoz képest.

Szeptember 13-tól módosult a BARI SHEJ – NAGYLÁNY-FÁTĂ MÁRÉ – Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése című felhívás!

A Felhívás szakmai mellékletei pont 1. melléklete, az együttműködési sablon változott.

Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: 371 – helyi nemzetiségi önkormányzat
522 – szövetség (kivéve sportszövetség)
525 – alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület
529 – egyéb egyesület
551 – egyház
552 – egyházi intézmény
555 – nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
559 – egyéb egyházi szervezet
569 – egyéb alapítvány

https://www.palyazat.gov.hu/efop-144-17-bari-shej-nagylny-ft-mr