Alapítványunk

“Tettrekész” Fiatalok Alapítványa

2006-ban alakult Alapítványunk fő célja: A hátrányos helyzetben élő tehetséges fiatalok segítése, érdekvédelme. A munkanélküliség csökkentése érdekében az álláskereső fiatalok problémájának enyhítése, azáltal, hogy tanácsadásainkkal a munkához jutásukat segítjük.

Alapítványunk regisztrált, közérdekű önkéntest fogadó szervezet, tucatnyi önkéntes segíti mindennapi munkánkat. Általunk tapasztalatot és gyakorlati helyet szerezhetnek, amiben mi segítünk nekik az a pályázatírás, ügyviteli tevékenység, és egyéb szakterületeken nyert tapasztalat.

Civil programjaink folyamatosak, melyek a pályakezdő, tartósan munkanélküli fiatalokat is érinti. „MunkáraKész” fiatalok segítése megvalósult projektünkben a pályakezdő fiatalok számára munka és álláslehetőségeket kutattunk föl a régió civil szervezeteinél, ahol munkaügyi tanácsadásban részesültek. A program során 2010.03.10-én megrendezett Civil Állásbörze a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjában volt. A szegedi egyetemisták körében kimondottan frekventált helyen megrendezett esemény rendkívül sok érdeklődőt vonzott. Lelkes érdeklődéssel töltötték ki a fiatalok kérdőíveket, azóta is több fiatallal tartja alapítványunk a kapcsolatot, akik a Civil Munkaügyi Információs Iroda szolgáltatásait igénybe veszik. A Dél-alföldi régióban korábbi partnereinkkel együttműködve végezzük tevékenységeinket. Alapítványunk regisztrált önkéntest fogadó szervezet, tucatnyi önkéntes segíti munkánkat. A Szegedi Tudományegyetemmel jó kapcsolatot ápolunk, a 2011 végén Dél-Alföldi Operatív Programként beadott pályázatunkhoz fő együttműködő szakmai partnerként nyertük el támogatását.

A 2011. évben megvalósítottuk képzési programunkat, Képzés a fiatal “Tettrekész” civil szervezeteknek címmel. A képzés témája jogi, pénzügyi ismeretek, önkéntesség, adományszervezés és elektronikus ügyvitel volt. Részt vettünk a 2011-ben a X. Nagyváradi Nyári Egyetemen. A szakmai programokat öt szakosztályra osztották a szervezők: a Pedagógia, Zöld innováció szakosztály működtetését, az ezzel kapcsolatos feladatokat Alapítványunk láthatta el, ezzel is gyarapodtak tagjaink, önkénteseink ismeretei, rutinja. Több civil szervezet által rendezett ifjúsági kerekasztal-sorozaton vettünk részt.

Székhelyünket 2012. január 24-én Mezőhegyesre helyeztük, mely része a leghátrányosabb helyzetű kistérségnek. Feladatunk a térségben uralkodó kilátástalan állapotok javítása. Közösségi és sportprogramokkal, életmód-tanácsadással kívánjuk javítani az itt élő fiatalok életminőségét, mely közvetve jótékony hatást gyakorol munkaerő-piaci szereplésükre is. Rendelkezünk magyarcsanádi telephellyel is. Az ottani és a környező települések civil szervezeteivel, önkormányzataival, munkaügyi központtal jó kapcsolatot tartunk fenn.

2013-ban több civil partnerünk rendezvényén jelen voltunk, több együttműködést kötöttünk, új kapcsolatokat szereztünk, tapasztalatot adtunk át és új információk birtokosaivá váltunk.

Erdélyben megvalósult „Székely-magyar Tudástalálkozó” alkalmával erdélyi civil szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot, a magyar hagyományok ápolása és az identitás növelés céljából. Délvidéki partnereinkkel történő találkozásaink révén, egyre szorosabbá vált összefogásunk.

Az alapítvány alapító okiratában foglalt célok a következőek:

 1. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
  Gyermek- és ifjúsági találkozók, nyári táborok, ifjúsági „tettrekész” programok szervezése
 2. Jogvédő tevékenység
  Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység.
  Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében.
 3. Kulturális tevékenység:
  Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Hagyományőrzés.
  A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése.
 4. Nemzetközi tevékenység:
  Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése.
  Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása.
 5. Oktatási tevékenység:
  Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás.
  Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése.
 6. Sporttevékenység:
  Sportegyesület működtetése, sportolási alkalmak teremtése a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.