Eredmények

Várható eredmények a MunkáraKész Fiatalok segítése projekt kapcsán

  • a régió civil szervezeteinek a humán erőforrás problémái enyhülnek, a fiatalok elhelyezkedési lehetőségei bővülnek, közöttük a kapcsolatok erősödnek.
  • A szervezetek és a társadalom közötti kapcsolatok erősödnek, a résztvevő szervezetek ismertsége, elismertsége, társadalmi bázisa megnő.
  • Társadalmi hasznosságuk erősödésével a szervezetek érdekképviseleti ereje is megnő.
  • A nagyobb nyilvánosság által az önkéntesek száma nő.

Fenntarthatóság

A projekt lezárását követően a Tettrekész Alapítvány a projekt során a megszerzett tapasztalatait felhasználva tovább folytatja az információs iroda tevékenységét, további források megszerzése esetén tovább fejleszti azt. A civil szervezetekkel kialakított kapcsolatait folyamatosan fenntartja és újabb civil szervezetek programba való bevonására törekszik.