A “Munkárakész” pályázat célja

Célunk a MunkáraKész Fiatalok segítése Pályázatban

Elsősorban a pályakezdő fiatalok számára munka- és álláslehetőség felkutatása a régió civil szervezeteinél, munkaügyi tanácsadás a részükre. A civil szervezetek számára humánerőforrás gazdálkodás segítése.

Célcsoportunk

Álláskeresők, akik szeretnének civil szférában dolgozni, kiemelten a pályakezdő fiatalok. Civil szervezetek, akiknek munkaerőre van szükségük.

Indokoltság

2009-ben a gazdasági világválság hatására hazánkban is ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliek száma, ami a Dél-alföldi régió munkaerőpiacát is nagymértékben érintette. A munkanélküliek jelentős hányada pályakezdő fiatal, számuk a válság hatására az előző évhez (2008) képest 7,73%-kal nőtt. Mindezek ellenére a civil szervezetek évek óta munkaerőhiánnyal küszködnek. A jól képzett, fiatal szakembereket a szféra nem tudja megtartani, a meglévő szakemberek pedig túlterheltek és nincs jelen az ifjúság a szektorban. A gondokat tovább fokozza, hogy a civil szervezetek általában keveset kommunikálnak magukról, a szervezetek között nincs megfelelő együttműködés, ezért sokszor az álláskeresők nehezen jutnak el hozzájuk. A Munkaügyi Központ nem tud olyan mértékben foglalkozni ezzel a problémával, mint amennyire szükséges volna.