Az utóbbi évek eredményei

2020-ban sikerrel valósítottuk meg Tettrekészen a civilekért működési célú programunkat programunkat a civil kapcsolatok erősítése jegyében: Önkéntes Pontunk működtetése már alaptevékenységünkké vált. A fiatalok közösségben eltöltött hasznos ideje, támogatásuk érzete erősíti önbizalmukat, nő felelősségérzetük és a munkavállalás, illetve egzisztencia-teremtés által felkészülnek arra, hogy társadalmunk értékes tagjaivá váljanak. Az erre vonatkozó társadalmi szükséglet és hatás túlmutat a fentebb említett 6 településen. Célunk egy nemzetközi Kárpát-medencei Magyar-magyar Önkéntes Hálózat kialakítása és működtetése, anyaországi és határon túli fiatalok bevonásával. A pályakezdő fiatalok számára fórumokat szerveztünk, ahol megismerhetik a munkához jutás lehetőségeit, a munkavállalással kapcsolatos elvárásokat.

2021-2022-ben megvalósított projektünk: Tettrekész fiatalok felelősen a közösségünkért. Pályázatunk célja olyan alumni találkozók szervezése, amelyekre azokat az egy településről származó középiskolában vagy felsőoktatásban végzetteket hívjuk meg, akik jó példát mutathatnak a tehetséges fiataloknak, valamint felhívják a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. Továbbá olyan példaképek meghívását tervezzük, akik jelentős eredményekkel és sikerekkel rendelkeznek a társadalmi felelősségvállalás terén. A bemutatott példaképeket a honlapunkon is népszerűsíteni kívánjuk. Képzéseken, tréningeken kívánjuk elősegíteni a fiatalok társadalmi felelősségvállalását, vezetői készségeik fejlődését. Kiemelt célunk, hogy a tehetséges fiatalok megtanulják annak fontosságát, hogy felelősséget érezzenek és vállaljanak társadalmunkért. Azt is hangsúlyozni kívánjuk, hogy a közösségbe szerveződés sokszor a leghatékonyabb formája egy kitűzött cél elérésének.