Civil szervezetek projektjei

A pályázattípusban elsősorban a nagy, átfogó, európai témájú, több európai partnert összefogó projektek kapnak támogatást.

Milyen projekteket támogat?
– a transznacionális partnerségek által előmozdított projektek
– a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek
– az európai szakpolitikákhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek keretében különböző háttérrel rendelkező polgárok találkozására alkalmat adó projektek

Tehát elsősorban a nagy, átfogó, európai témájú, több európai partnert összefogó projektek kapnak támogatást

Ez a projekt valamennyi szakaszában és minden intézményes partnerrel megvalósítható, és az alábbiakra terjed ki:
– menetrend-kialakítási tevékenységek
– érdekképviselet az előkészítési szakaszban és a szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatos tárgyalások során
– a végrehajtás alatt álló kezdeményezésekkel kapcsolatos visszajelzés

A program célja:
A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.

A jó projektek:
– kiterjednek a program éves prioritási témáival kapcsolatos elmélkedés, viták vagy más tevékenységek ösztönözésére és szervezésére
– európai szintű együttműködés és koordináció eredményeként felmerülő konkrét megoldásokat javasolnak
– konkrét kapcsolatot biztosítanak a fent említett uniós döntéshozatali folyamattal
– nagyszámú polgárt vonnak be a megvalósításba
– arra törekednek, hogy megalapozzák vagy ösztönözzék a területen aktívan működő számos szervezet közötti hosszú távú kapcsolatok kialakítását

A civil társadalmi projekteknek az alábbi háromféle tevékenység közül legalább kettőt tartalmazniuk kell:
– A társadalmi szerepvállalás és a szolidaritás előmozdítása
– Véleménygyűjtés
– Önkéntesség

Pályázók:
Nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket.

Partnerek:
Helyi/regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.

Partnerek száma:
A projektben legalább három támogatható ország szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak kell lennie.

Költségvetés:
Maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 euró

A projekt helyszíne:
A tevékenységeket a projektben részt vevő támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.

Támogathatósági időszak:
A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni, az adott pályázat beadási határidejétől függően.

A projekt időtartama:
A projekt maximális időtartama: 18 hónap

A projekt benyújtásának határideje: 2019. március 1.

A pályázatokat legkésőbb a pályázati (benyújtási) határidő utolsó napján, közép-európai idő (CET) szerint 12:00 óráig kell benyújtani. Amennyiben a beadási határidő hétvégére esik, akkor a hétvége utáni első munkanap tekintendő a határidő napjának.

Kérjük, a pályázat benyújtása előtt olvassa el figyelmesen az Európa a polgárokért program programismertetőjét is.

A pályázat benyújtása
1. A pályázatok az online űrlap használatával nyújthatóak be.
2. Az űrlap létrehozásának folyamata során mind a pályázónak, mind a pályázatban részt vevő szervezeteknek meg kell adniuk a részvevő-azonosító kódjukat (Participant Identification Code – PIC). A PIC kódot a szervezetek az oktatási, audiovizuális, kulturális, polgári és önkéntes résztvevői portálon található egységes regisztrációs rendszerben (Unique Registration Facility – URF) történő regisztráció után kapják meg.
3. A szervezet regisztrációjához a pályázónak először regisztrálnia kell az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerében (EU Login). A regisztráció segítségével lehet hozzáférni a pályázó szervezetek regisztrálására és a pályázat benyújtására szolgáló az URF portálhoz.
4. Az EU Login regisztráció menetéről részletek itt olvashatóak: EU Login regisztráció kézikönyv
5. Ezt követően lehet regisztrálni a szervezetet a résztvevői portálon: Participant Portal
6. A szervezet regisztrációjának menetéről részletek itt olvashatóak: Résztvevői portál regisztráció kézikönyv
7. A pályázati űrlap a következő oldalról tölthető le: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://tka.hu/palyazatok/129/civil-szervezetek-projektjei

Forrás: civilek.hu