Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Médiapályázatot hirdet 2017. évre

A Szegedi Akadémiai Bizottság (a továbbiakban: SZAB) Média pályázatot hirdet elsősorban a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan. A pályamű témájának a SZAB tevékenységéhez, tágabb értelemben a dél-alföldi tudományos élethez kell kapcsolódnia, melyekben egyaránt megjeleníthetőek pillanatképek, hangulatok, a SZAB tagjai, tudományos kutatók, előadók, a SZAB székház, illetve további olyan épületek, amelyekben tudományos tevékenység, kutatómunka folyik.
Pályázni kizárólag saját szellemi alkotással, saját munkával lehet.
A pályázathoz szükséges adatok megadásán kívül egy rövid szöveges bemutatkozást is kérünk mellékelni.
Egy pályázó maximum 3 pályaművel pályázhat.
A pályázó a mű benyújtásával egyidejűleg hozzájárul művének SZAB általi későbbi időbeli és felhasználás módját érintő korlátozás nélküli ingyenes felhasználásához.
A díjak ünnepélyes átadására az MTA SZAB 2018. évi Közgyűlése alkalmával kerül sor.
A Bíráló Bizottság összetételét, a kiosztandó díjak számát és a díjazás mértékét a SZAB Elnöksége határozza meg. Az első helyezett alkotók pénzdíj mellett SZAB ezüstérem elismerésben is részesülnek.

Beküldési határidő: 2018. január 20., azzal, hogy a pályázaton részt venni kívánó pályaműnek 2017. december 31. napjáig valamely médiában meg kell jelennie.
A pályázatokat elektronikusan a szab@tab.mta.hu e-mail címre, személyesen, vagy postai úton a MTA TABT SZAB címére (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) lehet benyújtani. A rádiós és televíziós pályamunkák alkotóit kérjük, hogy munkájukat CD-n, vagy DVD-n is küldjék meg tömörített formátumban.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető a 62/553-911-es telefonszámon, vagy a szab@tab.mta.hu e-mail címen.

A következő kategóriákban lehet nevezni:
1. Írott mű: tényeken alapuló írás, például tudósítás, interjú, riport, vagy publicisztika (jegyzet, tárca, karcolat, kritika). Fiktív, irodalmi írás – például vers vagy novella – nem fogadható el.
2. Rádióriport: tematikus műsor, magazin, riport, jegyzet, interjú, stb. Egyének és szerkesztőségek pályázhatnak. Időtartam 5-15 perc.
3. Mozgókép: kisfilm, klip vagy magazinműsor.
4. Fotó: fotó vagy fotósorozat, de előnyben részesül a portré, a szocio- és eseményfotó.
Továbbá a kép rövidebb oldala minimum 800, maximum 3000 pixel méretű lehet; minden képnek legyen címe; csak fényképezőgéppel készült alkotások nevezhetnek. A sorozatok egy pályaműnek minősülnek és 2-8 képet tartalmazhatnak.
http://tab.mta.hu/szegedi-teruleti-bizottsag

Forrás: pafi.hu