Szemléletformálási programok pályázat

Szemléletformálási programok – KEHOP-5.4.1-16 – Uniós pályázat

A  pályázat célja

A Szemléletformálási programok című uniós pályázat kapcsán fontos, hogy az Európai Unió elfogadás előtt álló 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma, valamint a Bizottság Szolgálatainak álláspontja Magyarország 2014–2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról szóló dokumentum (Position Paper) egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. A hazai és uniós környezetügyi célok csak a társadalom széles és aktív részvételével, az erőforrások megőrzéséhez, a környezetterhelés megelőzéséhez szükséges eszközrendszer sokfélesége révén valósíthatóak meg, amelyhez kapcsolódóan elengedhetetlen a szemléletformálás támogatása is, amely alapvető célja a Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázatnak is.
A Partnerségi Megállapodás célul tűzte ki az EU 4. tematikus céljának megfelelően az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérést minden ágazatra vonatkozóan. Ennek megvalósításához azonban nélkülözhetetlen egy jelentős szemléletváltás megvalósítása, amelyhez a Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázat is hozzá kíván járulni. A Nemzeti Energiastratégia deklarált célja mindezek mellett a hazánkban rendelkezésre álló alternatív energiaforrások fokozottabb kihasználásával és energiahatékonysági intézkedések növelésének segítségével az ország energiaimport-függőségének csökkentése, illetve az EU által képviselt klímapolitikai irányoknak való mindenkori megfelelés.

A Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázat célterületei, összhangban az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervvel:

 • Energiatakarékosság és energiahatékonyság
  • A hazai lakóépület-állomány állapotából fakadó költségoldali és épület-egészségügyi hatásokra való figyelemfelhívás.
  • Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.
  • Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása
  • Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.
  • Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energia megtakarítási és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.
 • Megújuló energia felhasználás
  • A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása, különös tekintettel az alábbi szempontokra:
  • megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása;
  • energiahatékonyság és megújuló energia hasznosítás egymáshoz való viszonya; o tényleges költségek és hasznok, továbbá megtérülés;
  • a technológiáktól és a kivitelezőtől elvárható minőségek és garanciák.
  • A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal (például zöld tarifa) kapcsolatos információk átadása. 3. Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás.