Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése pályázati felhívás

 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

GINOP-5.1.3.-16

Augusztus 3-án módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3.-16 kódszámú) felhíváshoz tartozó Monitoring Tájékoztató, a 2014-2020 közötti programozási időszakban támogatott projektek fenntartási időszakában felmerülő kötelezettségeire vonatkozóan, a felhívás módosításainak megfelelően.

A Monitoring Tájékoztatóban a módosítás az alábbi pontokat érintette:

 • A Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja módosult
 • Pontosításra került a 3. Jelentéstételi kötelezettség pont

A Monitoring Tájékoztató letölthető az érintett felhívás pályázati dokumentációjának Segédletek pontjából. https://www.palyazat.gov.hu/ginop-513-16-trsadalmi-cl-vllalkozsok-sztnzse

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:Észak Magyarország, Dél Alföld, Közép Magyarország, Közép Dunántúl, Nyugat Dunántúl,Dél Dunántúl    

Az uniós pályázat célja:

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – GINOP-5.1.3.-16 uniós pályázat célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása. A társadalmi célú vállalkozások Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A tartós foglalkoztatási szerepük betöltése érdekében erősíteni kell a társadalmi célú vállalkozások pénzügyi fenntarthatóságát. A social enterprises kibontakozásának alapjait a vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános támogatásától eltérő – támogatáspolitikai eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen teremthetik meg, akár jelen uniós pályázat keretében is.

Emellett hangsúlyosnak kell lennie foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai eszköztárnak, melynek keretében a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek támogatására kerül sor, a Széchenyi 2020 program keretein belül is. A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – GINOP-5.1.3.-16 uniós pályázat keretében a cél már működő civil, nonprofit szervezetek és társadalmi vállalkozások dinamizálása és stabilizálása egy olyan fenntartható üzleti modell alapján, amely piacképes termékek és szolgáltatások előállítására ösztönöz, annak érdekében a társadalmi célú vállalkozások tartós foglalkoztatási lehetőségeket teremtsenek.

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – GINOP-5.1.3.-16 uniós pályázat részcélja továbbá, hogy az érintett vállalkozások a támogatási időszakot követően olyan gazdasági- és piaci környezetet alakítsanak ki maguk számára, hogy önállóan, akár állami támogatás nélkül is képesek legyenek tartósan működni, fenntarthatóságuk leginkább piaci bevételektől és ne az állami támogatásoktól függjön. Elvárás a támogatott társadalmi célú vállalkozások felé, hogy létrejövő üzleti kapcsolataik a for- és non-profit szektor szereplőivel biztosítsák stabil működési hátterüket az uniós támogatás lejárta után is.

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – GINOP-5.1.3.-16 uniós pályázat közvetlen célcsoportját a társadalmi célú gazdaság szereplői, társadalmi célú vállalkozások képzik, melyek hozzájárulnak a közvetett célcsoportnak tekinthető álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásához. Ennek megfelelően a szervezetek üzleti fejlesztése, a termékek előállítása és piacra juttatása mellett, jelen uniós pályázat a hatékony működéshez szükséges humán erőforrás kapacitás bővítését is támogatni kívánja.

A pályázók köre:

Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.

A támogatást igénylő társadalmi célú vállalkozásoknak vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – GINOP-5.1.3.-16 uniós pályázaton olyan mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak, amelyek:

 • a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és – szükség esetén – felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,
 • 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő,
 • 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • a 15 millió Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetén a benyújtást megelőzően legalább 6 hónappal jogerősen bejegyzett szervezet.
 • 15 millió Ft-ot meghaladó támogatást igényel és projektjének az elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti összes bevétel háromszorosának összegét.

jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • szociális szövetkezetek (121)
 • alapítványok (569 – egyéb alapítvány)
 • egyesületek (529 – egyéb egyesület)
 • egyházi szervezetek (552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy) 

A Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – GINOP-5.1.3.-16 uniós pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája: Vissza nem térítendő
 • Az uniós pályázati támogatás összege: 6,5-250 millió Ft.
 • Az uniós pályázati támogatás mértéke: 25-100%
 • Maximális előleg: 25-50%, illetve legfeljebb 62,5-125 millió Ft.