Új alapkezelő – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A Civil tv. 64. §-a, illetve a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 2019. január 1-jétől hatályos szabályozása értelmében a Nemzeti Együttműködési Alapot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő helyett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezeli.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. elérhetőségei:
Honlap: https://bgazrt.hu/
Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Postacím:1253 Budapest, Pf. 36.
Telefon: +36 1 896 0620
E-mail cím: nea@bgazrt.hu